เพอคัสชั่น https://precustion.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=precustion&month=06-06-2006&group=3&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=precustion&month=06-06-2006&group=3&gblog=10 https://precustion.bloggang.com/rss <![CDATA[สง่างามด้วยอารมณ์อันสดสวย...สว่างไสว]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=precustion&month=06-06-2006&group=3&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=precustion&month=06-06-2006&group=3&gblog=10 Tue, 06 Jun 2006 0:16:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=precustion&month=17-02-2006&group=8&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=precustion&month=17-02-2006&group=8&gblog=7 https://precustion.bloggang.com/rss <![CDATA[แล้วทำไมไม่ยอมมาหลบฝนกับเฮีย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=precustion&month=17-02-2006&group=8&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=precustion&month=17-02-2006&group=8&gblog=7 Fri, 17 Feb 2006 23:18:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=precustion&month=08-02-2006&group=8&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=precustion&month=08-02-2006&group=8&gblog=6 https://precustion.bloggang.com/rss <![CDATA[เปิดตัวหัวข้อใหม่]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=precustion&month=08-02-2006&group=8&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=precustion&month=08-02-2006&group=8&gblog=6 Wed, 08 Feb 2006 23:27:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=precustion&month=05-05-2006&group=8&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=precustion&month=05-05-2006&group=8&gblog=5 https://precustion.bloggang.com/rss <![CDATA[ใกล้ถึงฝัน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=precustion&month=05-05-2006&group=8&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=precustion&month=05-05-2006&group=8&gblog=5 Fri, 05 May 2006 3:46:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=precustion&month=09-05-2006&group=8&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=precustion&month=09-05-2006&group=8&gblog=4 https://precustion.bloggang.com/rss <![CDATA[ภูเลใกล้ถึงฝันแล้วครับ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=precustion&month=09-05-2006&group=8&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=precustion&month=09-05-2006&group=8&gblog=4 Tue, 09 May 2006 0:20:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=precustion&month=20-06-2006&group=8&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=precustion&month=20-06-2006&group=8&gblog=3 https://precustion.bloggang.com/rss <![CDATA[เหงาอย่างแรง ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=precustion&month=20-06-2006&group=8&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=precustion&month=20-06-2006&group=8&gblog=3 Tue, 20 Jun 2006 5:11:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=precustion&month=20-04-2006&group=8&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=precustion&month=20-04-2006&group=8&gblog=2 https://precustion.bloggang.com/rss <![CDATA[ช่วงสร้างงาน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=precustion&month=20-04-2006&group=8&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=precustion&month=20-04-2006&group=8&gblog=2 Thu, 20 Apr 2006 5:20:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=precustion&month=10-02-2006&group=8&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=precustion&month=10-02-2006&group=8&gblog=1 https://precustion.bloggang.com/rss <![CDATA[แล้วจะรู้ว่า..........เกิน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=precustion&month=10-02-2006&group=8&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=precustion&month=10-02-2006&group=8&gblog=1 Fri, 10 Feb 2006 23:24:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=precustion&month=01-03-2006&group=3&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=precustion&month=01-03-2006&group=3&gblog=9 https://precustion.bloggang.com/rss <![CDATA[แด่.....ดวงวิญญาณ....พ่อตุ๋ย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=precustion&month=01-03-2006&group=3&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=precustion&month=01-03-2006&group=3&gblog=9 Wed, 01 Mar 2006 21:53:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=precustion&month=08-02-2006&group=3&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=precustion&month=08-02-2006&group=3&gblog=8 https://precustion.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝากอักษรกลอนขานวานสักขี]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=precustion&month=08-02-2006&group=3&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=precustion&month=08-02-2006&group=3&gblog=8 Wed, 08 Feb 2006 22:25:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=precustion&month=21-02-2006&group=3&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=precustion&month=21-02-2006&group=3&gblog=7 https://precustion.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อรัฐฉ้อราษฎร์บังหลวงทหารและประชาชนต้องออกมาปกป้องชาติ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=precustion&month=21-02-2006&group=3&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=precustion&month=21-02-2006&group=3&gblog=7 Tue, 21 Feb 2006 22:03:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=precustion&month=05-05-2006&group=3&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=precustion&month=05-05-2006&group=3&gblog=6 https://precustion.bloggang.com/rss <![CDATA[คนผิงดาว]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=precustion&month=05-05-2006&group=3&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=precustion&month=05-05-2006&group=3&gblog=6 Fri, 05 May 2006 20:58:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=precustion&month=09-05-2006&group=3&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=precustion&month=09-05-2006&group=3&gblog=5 https://precustion.bloggang.com/rss <![CDATA[ตัด พ้อ ต่อ ว่า ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=precustion&month=09-05-2006&group=3&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=precustion&month=09-05-2006&group=3&gblog=5 Tue, 09 May 2006 23:27:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=precustion&month=28-05-2006&group=3&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=precustion&month=28-05-2006&group=3&gblog=4 https://precustion.bloggang.com/rss <![CDATA[มนต์เพลงแห่งความคิดถึง...ยังรักเธอไม่คลาย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=precustion&month=28-05-2006&group=3&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=precustion&month=28-05-2006&group=3&gblog=4 Sun, 28 May 2006 14:54:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=precustion&month=02-02-2006&group=3&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=precustion&month=02-02-2006&group=3&gblog=3 https://precustion.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้าจึงเป็นกวีที่ไหวอ่อน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=precustion&month=02-02-2006&group=3&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=precustion&month=02-02-2006&group=3&gblog=3 Thu, 02 Feb 2006 22:28:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=precustion&month=15-02-2006&group=3&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=precustion&month=15-02-2006&group=3&gblog=2 https://precustion.bloggang.com/rss <![CDATA[วันเหงาๆของใครคนหนึ่ง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=precustion&month=15-02-2006&group=3&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=precustion&month=15-02-2006&group=3&gblog=2 Wed, 15 Feb 2006 22:12:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=precustion&month=20-04-2006&group=3&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=precustion&month=20-04-2006&group=3&gblog=1 https://precustion.bloggang.com/rss <![CDATA[แทนความคิดถึง...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=precustion&month=20-04-2006&group=3&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=precustion&month=20-04-2006&group=3&gblog=1 Thu, 20 Apr 2006 3:49:35 +0700